Udlændinge og Integration

– Dygtige udlændige er velkomne, kriminelle skal udvises

Min far er fra Irak, jeg kender til mellemøstlige værdier, de er ikke trykket ned over hovedet på mig, jeg føler mig beriget fra begge kulturer. Jeg er vokset op primært blandt etniske danskere i et godt miljø – det skaber god integration – det ønsker jeg for alle.

Arbejdskraft

Vi har brug for dygtige udlændinge. Ifølge Dansk Industri vil udenlandsk arbejdskraft bidrage med 19,5 mia. kr. til vores BNP i 2025. Danske virksomheder mangler arbejdskraft udefra til at besætte poster, som danskerne enten ikke kan eller vil varetage. Derfor skal beløbsordningen reduceres så der stilles lavere krav til hvad udlændinge skal tjene for at komme hertil. Regeringen har netop sænket grænsen, så vi går i den rette retning.

De udlændinge der kan få et job i Danmark på danske løn- og arbejdsvilkår skal kunne få opholdstilladelse og optjene rettigheder som andre danskere.

Udvis kriminelle udlændinge

Danmark skal være åbent for dem der kan bidrage positivt, men samtidig skal vi slå hårdere ned på kriminelle udlændinge. Hvis man som udlænding ikke kan holde sig inden for lovens rammer og begår kriminalitet, er det et tydeligt signal om, at man ikke respekterer vores samfund og normer. Derfor skal vi som udgangspunkt udvise udlændinge, der begår kriminalitet.

Integration – hvordan gør vi?

Danmark skal forny måden vi tænker integration på. Vi har haft en forfejlet tilgang til udlændige siden 60´erne. Fejlagtigt er udlændige koncentreret i specifikke geografiske områder, hvor andelen af etniske danskere ofte er i undertal, det skal ændres. At placere en masse udlændige med afrikansk eller mellemøstlig baggrund det samme sted, og forvente de bliver ”danske” er utopi. God integration sker når man interagerer i det samfund, man skal integrere sig i, og ikke i parallelsamfund, hvor mellemøstlig kultur og normer hersker.

Det er vigtigt at beboersammensætninger ændres, det kan være almene boliger andre steder end ghettoer til flygtninge og indvandre. Der er brug for en kulturændring, den kommer ikke let, men flere boliger i ghettoer skal rives ned, samtidig med man bygge private boliger, så der allokeres ressourcer til at udvikle områderne samtid med at der sælges til private. Hvert boligområde skal naturligvis vurderes individuelt, hvad der fungerer et sted, gør nødvendigvis ikke et andet.

Unge efterkommere af indvandre er betydelig mere kriminelle end tilsvarende aldersgrupper af etnisk danske unge, ligeledes begås mere kriminalitet blandt efterkommere end af deres forældre. Det tyder på integrationen ikke fungerer, ikke forbedres og selv med alle muligheder som Danmark har at tilbyde, som deres forældre ikke havde, er kriminaliteten alligevel ikke lavere. Ikke-vestlige unge kvinder på uddannelsesinstitutioner klarer sig rigtig godt, men især drengene og unge mænd halter betydeligt efter, derfor er det netop vigtigt at unge, især unge mænd, prioriteres. Der skal være flere aktiviteter, bedre skole, flere sportsklubber, tilgængelige arbejdspladser og så skal der anvendes ressourcer samt pædagoger, til at dirigere de unge i den rette retning. Det virker. Der skal være en kulturændring, hvor danske værdier står over de mellemøstlige, hvor børn opdrages efter vores normer, og hvor beboersammensætningen således automatisk (over tid) er således at etniske dansker er i flertal.