Uddannelse

Uddannelse er helt centralt for et moderne samfund som Danmark. Det er godt, at borgerne er veluddannede: Det betyder, at den enkelte får større indsigt, bedre dannelse og et rigere liv. Grundlaget og byggestenen for vores uddannelse og starten på vores liv, er folkeskolen, hvor vores børn skal lære basale færdigheder, desværre kan hver 10’ende, der forlader folkeskolen, ikke læse eller regne.

Stop ”one-size-fits-all” og sæt folkeskolen fri.

Det er helt essentielt at give børn en god start på livet, og få dem til at føle, at de passer ind og har det godt. Derfor skal folkeskolen ikke være ”one-size-fits-all”, idéen af at de stærke elever, kan hjælpe de mindre stærke, er en utopisk fortælling, der har sin oprindelse fra folk der ikke har været i et klasselokale. Denne måde at drive folkeskole på, gør at de stærke elever keder sig og ikke bliver udfordret, samtidig med de svage elever har svært ved at følge med. I stedet skal vi være bedre til at have tilbud for de elever, som stikker ud i begge ender af spektret.

Der skal være frit skolevalg, så forældre har flere valgmuligheder, hvis deres barn fx har særlige behov eller de ikke synes, at den lokale distriktsskole er god nok. Vi skal rulle store dele af folkeskolereformen tilbage. At sætte folkeskolen fri ved at sætte nogle enkle overordnede rammer for, hvad undervisningen skal indeholde, men ellers lade det være op til skolerne selv at forestå undervisningen. Hvad der virker i Hellerup, virker ikke nødvendigvis i Vollsmose, derfor skal skolerne selv vælge hvad der giver mest mening i den situation de står i.

Frit gymnasievalg og mere anerkendelse til erhvervsuddannelser.

Det frie skolevalg skal naturligvis også gælde for gymnasier. Jeg tror unge mennesker sagtens selv kan finde ud af hvilket gymnasium de gerne vil gå på, i stedet for at blive afvist fordi de enten ikke har nok, eller for mange penge. Børn der eksempelvis har oplevet mobning og ønsker at komme væk har ikke nødvendigvis mulighed for dette. Det skal gøres bedre.

Det vil ikke længere give mening for gymnasier at specialisere sig, konkurrere på kvalitet eller at tilbyde differentieret form for undervisning, idet gymnasierne ikke længere vil være afhængige af at tiltrække eleverne til netop deres gymnasium. Eleverne vil komme automatisk. Det er ærgerligt at kvaliteten på gymnasierne skal lide under behovet for ensretning.

Jeg ønsker at man taler erhvervsuddannelserne op, jeg mener man generelt har en negativ tone om fagene, og det kun handler om nedslid og pension. Det er naturligvis meget vigtigt, og vi skal sikre så gode forhold som muligt. Jeg ønsker dog også, at man fokuserer på hvor givende arbejdet også kan være, at der er mange, der får en fornuftig løn og mange der bliver selvstændige. Jeg ønsker yderligere brobygning, promovering og ressourcer til uddannelsen. Det er som om alle skal gå på gymnasiet og universitetet i dag, det er i hvert fald min, og mange andres oplevelse gennem uddannelsessystemet. Jeg håber vi kan bidrage til mindre ” uddannelsessnobberi”

Dansk Metal belyser at vi i 2030 kommer til at mangle op mod 100.000 faglærte, der er simpelthen ikke nok der tager en erhvervsuddannelse. En undersøgelse fra YouGov til Dansk Metal belyser at kun 2% af danskerne mener, at erhvervsuddannelserne har mest prestige. Gymnasiet mener 37 % har størst prestige. Kun 22 % tror, at man kan læse videre med en erhvervsuddannelse, hvilket naturligvis ikke er tilfældet. Det afslører, at for mange ikke ved nok om erhvervsuddannelserne, og derfor skal der sættes mere fokus på uddannelserne.

Uddannelsessnobberiet, kan altså bevirke at unge afskrækkes fra at vælge en faglært uddannelse. Vi skal sikre velfærdssamfundet og investere i den grønne omstilling, det gør vi b.la. ved at have faglært arbejdskraft der kan bygge vindmøller, solceller og andre grønne løsninger.

Universiteter

Universiteterne varetager en helt central opgave i vores samfund ved at udklække forskere, skabe vækst samt velstand. Men der er behov for, at vi tænker mindre bredde og mere elite. Det er nødvendigt for at sikre, at vi ikke går på kompromis med det faglige niveau og kvaliteten på universitetet, som bør være forbeholdt mennesker med et stort fagligt potentiale og ikke et ”masseuniversitet”

Jeg vil gerne fjerne fribeløbet, så man som studerende må tjene lige så meget, som man ønsker ved siden af SU’en. Det er naturligvis vigtigt at fokus er på studiet, men studiet skal gøre en klar til arbejdsmarkedet, og føler den studerende at det giver mening for ham eller hende, at arbejde noget mere i hverdagen, anvende læse- og eller sommerferie, skal man naturligvis kunne gøre dette, uden at trækkes i SU. Det er fornuftigt.